Hva er minne / RAM?

Her lagrer maskinen data mens den er på. Når maskinen slås av blir all denne data slettet. Har man ikke nok minne i maskinen vil maskinen begynne å bruke sidevekslings filen. Sidevekslings filen er en skjult systemfil som fungerer som et virtuelt minne. Denne filen ligger på harddisken. Har du så lite minne at maskinen må bruke sidevekslings filen vil maskinen føles treg, ettersom det er raskere å lese og skrive fra systemminnet enn harddisken. Ved å ha mer minne kan man gjøre flere ting om gangen på maskinen uten at den oppleves som treg.