Hva er hovedkort?

Hovedkortet er det største kortet i maskinen. De andre kortene er koblet til hovedkortet. Det er hovedkortet som sørger for at de forskjellige delene i maskinen snakker sammen. For å finne ut hvilke funksjoner hovedkortet har og vite forskjell på hva som er kjipe og kraftige hovedkort må man se på chipsettet.